Espais Can Ninetes

PROGRAMACIÓ D'ESPAIS CAN NINETES

La Mancomunitat Santa Eugènia Can Gibert, integrada per el conjunt d'entitats veïnals, i l'Ajuntament de Girona van acordar la cogestió de l'espai "Can Ninetes".Aquest blog està creat amb la intenció de gestionar la distribució dels espais i dels horaris per al desenvolupoament de les actuacions de les entitats.

Mes d'OCTUBRE

MES de Novembre


1.- Relació d'entitats que integren la Mancomunitat Santa Eugènia Can Gibert2
.- Programació d'espais mes de juny.3
.- Programació d'espais mes de juliol.4.- Programació d'espais mes d'agost5.- Programació d'espais mes de setembre7.- Programació d'espais mes de novembre8.- Programació d'espais mes de desembreSol·licitud d'espais a Can Ninetes

Abans de sol·licitar una reserva cal comprovar la disponibilitat de l'espai consultant la programació del mes. La sol·licitud d'un espai per part d'una entitat s'ha de fer per correu electrònic a: espaismancomunitat@gmail.com indicant el nom de l'entitat, la persona de contacte, el correu electrònic, telèfon, número o nom de l'espai solicitat segons mapa indicat, horari d'us i tipus activitat. Merci!!

El gestor/coordinador de reserves verificarà la disponibilitat i procedirà a formalitzar la reserva actualitzant la informació en el bolg tan aviat com l'hi sigui possible.
No hi ha entrades.
No hi ha entrades.